Kullanıcı Deneyimi Temelleri

kullanici deneyimi

Kullanıcı Deneyimi (UX:User Experience) ; proje yönetimi yapan grupların işe dair amaç ve hedeflerini de göz önünde bulundurarak, kullanıcıların kendilerini, ihtiyaçlarını, değer yargılarını, yeteneklerini ve sınırlarını derinlemesine kavrayabilme üzerine odaklanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi; ürün ve hizmetlerinizin farkındalığını geliştirirken, kullanıcı etkileşiminin kalitesini de artırmayı hedefler.

Kullanıcı Deneyimini Etkileyen Faktörler:

Kullanıcı deneyiminin özünde; kullanıcılar için sağladığınız şey her ne ise, onların değer vereceği bir şey olmasını garantilemek vardır. Peter Morville bunu, ‘Kullanıcı Deneyimi Peteği’ şablonu ile açıklamaktadır.

kullanici deneyimi

Morville’e göre anlamlı ve değerli bir kullanıcı deneyimi için gereken içerik, bu özelliklerin tümünü barındırmalıdır.

  • Faydalı: İçeriğiniz orijinal ve herhangi bir ihtiyacı gidermeye yönelik olmalıdır.
  • Kullanılabilir: Kullanımı kolay olmalıdır.
  • Cazip/Beğenilen: Görsel, kurumsal kimlik, marka ve diğer tasarım elementleri, duyguları harekete geçirmeli ve beğeni almalıdır.
  • Bulunabilir: İçerik, site içinde ve dışında bulunabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
  • Erişilebilir: Engelli insanlar tarafından da ulaşılabilir olmalıdır.
  • Güvenilir: Kullanıcılar söylediklerinize inanmalı ve size güvenmelidirler.

Kullanıcı Deneyimi Oluşturma ile İlgili Alanlar:

Kullanıcı deneyimi (UX); sürekli büyümeye ve gelişmeye devam ettiği için, hala tanımlanmakta olan bir alandır. Kullanıcı odaklı başarılı bir tasarım; insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) prensipleriyle birlikte, aşağıdaki disiplinleri de kapsamına almaktadır:

Proje Yönetimi; bir projeyi ve kaynaklarını planlayıp organize etmeye odaklanır. Proje yönetimi; tüm proje sürecinin tanımlanması ve yönetilmesi, kullanıcı odaklı tasarıma uyarlanması, proje ekibinin belirlenmesi ve bu ekibin, proje tamamlanana kadar tüm aşamalarda etkin bir şekilde yönlendirilmesi gibi süreçleri kapsamaktadır.


Kullanıcı Araştırması; çeşitli gözlem teknikleri, görev analizleri ve diğer geribildirim yöntemleri vasıtasıyla, kullanıcı davranışlarını, ihtiyaç ve motivasyonlarını anlamaya odaklanmaktadır.


Kullanılabilirlik Değerlendirmesi; kullanıcıların, amaçlarına ulaşmak için bir ürünü ne kadar iyi kullanıp öğrenebildiklerine odaklanırken, aynı zamanda onların, bu süreçten ne kadar tatmin olduklarına da değinmektedir.


Bilgi Mimarisi (IA); bilginin nasıl organize edilip yapılandırıldığı ve kullanıcıya nasıl sunulduğu konularıyla ilgilenmektedir.


Kullanıcı Arayüzü Tasarımı; kullanıcı aksiyonlarını öngörerek, arayüzün erişilebilir ve anlaşılabilir basitlikte öğelerden oluşmasına ve kullanıcı eylemlerini kolaylaştırmaya odaklanmaktadır.


Etkileşim Tasarımı (IxD); iyi hesaplanmış kullanıcı davranışlarıyla bağdaşan interaktif sistemler yaratmaya odaklanmaktadır.


Görsel Tasarım; markanın hedeflerine uygun ve estetik açıdan tatmin edici arayüz tasarımlarını amaçlamaktadır.


İçerik Stratejisi; fayda sağlayacak içeriklerin yaratılması, planlanması, gönderimi ve yönetimi ile ilgilenmektedir.


Erişilebilirlik; engeli olan bireylerin bir web sitesi, sistem ya da uygulamadan nasıl faydalanabildiğine odaklanmaktadır.


Web Analitikleri; web sitesi verilerinin toplanması, raporlanması ve analizi ile ilgilenmektedir.


Referanslar:

Elements of User Experience diagram , Jesse James Garrett

User Experience Honeycomb diagram, Peter MorvilleThe Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition), Jesse James Garrett 

Yazar: irfan akmehmet

İrfan Akmehmet, SEO Projeleri için 200'den fazla şirket ile çalışmıştır. İrfan Akmehmet, SEO Projelerinin organik görünürlüğünü artırmak için Teknik SEO, UX, İçerik Pazarlama ve Kodlama stratejilerini kullanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir