Web Analitik Temelleri

web analytics

Web Analitikleri; web sitesi verilerinin toplanması, raporlanması ve analizi ile ilgilenmektedir.

Web analitiklerinin odak noktası; organizasyonel hedefler ve kullanıcı hedeflerine bağlı ölçüleri belirlemek ve web sitesi verilerini, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test etmek için kullanarak, kullanıcı deneyimini geliştirmektir.

İçeriğin Test Edilmesi:

Konuya uygun ve etkili web analizi geliştirmek için organizasyonel hedeflerinize ve site ziyaretçilerinizin hedeflerine uygun hedef ve eylem çağrıları yaratmanız; bu hedef ve eylem çağrılarının başarısını ölçmek için de temel performans göstergelerini (KPIs: Key Performance Indicators) belirlemeniz gerekmektedir.

Aşağıda, bilgilendirici bir web sitesinde ölçüm taslağı oluşturmak için bazı örnekler bulabilirsiniz:

web analytics framework

Farklı Araçların Kullanımı:

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi başarı, farklı temel performans göstergeleri ile ölçülmekte ve farklı araçlar gerektirmektedir. Birden fazla web analitik aracı yönetimi fikri göz korkutsa da; organizasyonel hedefleriniz ve kullanıcı hedeflerinizi ölçmek için ihtiyaç duyduğunuz temel performans göstergelerini (KPI) sadeleştirmeye odaklanarak, doğru görüşler alabilmek için farklı verilere ulaşabilirsiniz.

web analytics araclari

Web Analitiklerinde En İyi Uygulamalar:

Web analitikleri, niteliksel araştırma ve test etmeyi destekleyicidir. Konuyla ilgili en iyi uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 • Karar verebilmek için veriye dayalı bir ortamı teşvik edin. Amaçlarınızın gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için gereken ilgili verileri topladıktan sonra, KPI’larınızı geliştirmek için neler yapabileceğinizi öğrenin. Hiç trafik almayan yüksek değerli (web sitenizle ilgili kullanıcı geri bildirimlerine göre) içeriğiniz var mı? Sayfada en çok ilgi gören kaynakların kullanıcı ve etkileşim analizleri vasıtasıyla bunun nedenlerini araştırın. ‘Deneyleme ve Test Etme’ araçlarını, farklı çözümler denemek için kullanarak, bu sayfa için en çok etkileşim sağlayacak yolları bulun. 

 • Yalnızca trafik raporları sunmaktan kaçının.Ziyaretler, sayfa önizlemeleri, en çok tıklananlar ya da en beğenilen sayfalarla ilgili raporlamalar, oldukça yüzeysel kalacaktır. Bu durum, geniş kitleler tarafından yanlış anlaşılmalara sebep olabilir; bir sitenin çok fazla trafik alması ya da orada çok fazla zaman geçirilmesi, başarılı olduğu anlamına gelmez. Bu rakamları ustalıkla bildirin; sonuçta 7 milyon ziyaretçi neden sizin başarı programınızla ilgilensin ki?

 • Her zaman verilerden yola çıkarak görüş bildirin. Herhangi bir veriye dayandırmadan sunduğunuz raporlar, iş ve kullanıcı hedeflerinizden sapmanıza neden olur. Web sitenizi geliştiren ve başarılı olduğunuz alanları göstererek, verilerinizin konunuzla ilgili ve anlamlı olmasını sağlayın.

 • Raporlama konusunda şipşakçı olmaktan kaçının. Yalnızca ziyaretlere ya da belirli bir zaman dilimine odaklanmak; şu an çevrimiçi olan daha zengin ve komplike web deneyimlerini yakalamanızı sağlamaz. Ziyaretçiler, kullanıcı ömrü değeri ve insanları ve kullanıcıları uzun vadede anlamanızı sağlayan diğer değerler gibi ölçütler; web sitenizin, olgunlaşma sürecinde özellikle geri dönen ziyaretçilerle etkileşime girme konusundaki başarısını ölçümlemenizi sağlar.

 • İletişim diliniz açık ve net olsun. Verdiğiniz bilgiler tutarlı olsun, hedef kitlenizi tanıyın ve sisteminizin zayıf yanlarını bilerek bunu dile getirin.

Referanslar:

Web Analytics 101: Definitions 101: Definitions: Goals, Metrics, KPIs, Dimensions, Targets

Web Analytics 2.0 Tools: Quantitative, Qualitative, Life Saving!

Storytelling: Actionable Insight from Analytics

Building a Culture of Measurement

Erişilebilirlik Temelleri

erisilebilirlik

Erişilebilirlik, engelli bireylerin bir web sitesi, sistem ya da uygulamadan nasıl faydalanabildiğine odaklanmaktadır. 

Erişilebilirlik, site tasarımınızın önemli bir parçasıdır ve geliştirme aşaması boyunca ele alınmalıdır.

Erişilebilirliğin Uygulanması:

Erişilebilir siteler, bilgiyi ‘görme ve duyma’ gibi çoklu duyusal kanallar vasıtasıyla sunarken; site navigasyonu için alternatif ifadelere ve etkileşim için klasik ‘sürükle ve tıkla‘nın ötesinde arayüz tasarımlarına yer vermektedirler: Klavye-odaklı kontrol ve ses-odaklı navigasyon gibi…

Bu gibi çok-duyulu ve çok-etkileşimli yaklaşımlar sayesinde engelli bireyler, aynı bilgiye engeli olmayan bireyler gibi rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Erişilebilirliğe Öncelik Vermenin Değeri:

Web sitenizi erişilebilir yaparak, engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm potansiyel kullanıcılarınızın, iyi bir kullanıcı deneyimi edinmelerini ve bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerini garanti altına almış olursunuz. Erişilebilirlik sayesinde, tüm kullanıcılar için sitenizin kullanılabilirliğini de geliştirmiş olursunuz.

Erişilebilirlik; mobil web tasarımı, cihaz bağımsızlığı, çoklu etkileşim, kullanılabilirlik, daha yaşlılar için tasarım ve arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi diğer temel konularla da örtüşmektedir. Çalışmalar; ulaşılabilir web sitelerinin daha iyi arama sonuçlarına, daha düşük bakım maliyetlerine ve daha yüksek hedef kitle erişimine sahip olduklarını göstermektedir.”

W3C (World Wide Web Consortium: Dünya Web Konsorsiyumu)

Erişilebilir İçerik için En İyi Uygulamalar:

Dijital içerik üretiminde aşağıdaki maddeleri mutlaka göz önünde bulundurmalısınız:

renk

Renk unsurunu, navigasyonel bir araç ya da parçaları birbirinden ayırt etmek için kullanılan tek yol olarak düşünmeyin.

alt text

İmajlarınız, kod içerisinde bir alt metne sahip olmalıdır; karışık imajların yanında daha kapsamlı açıklamaları olmalıdır (imajınıza en yakın paragraf içerisinde başlık ya da tanımlayıcı özetler kullanabilirsiniz).

fonksiyonel

Siteniz; mouse ya da klavye ile ulaşılabilir, ses-kontrol sistemleriyle çalışılabilir bir fonksiyonellikte olmalıdır.

subtitle

Eğer sitenizde video varsa, sesini senkronize altyazı ile görselleştirmelisiniz.

skip

Sitenizde ‘Atla‘ navigasyon özelliği olmalıdır.

Sitenizde ikinci bir duyu kanalı açmanız, engelli bireylerin eşit ya da pozitif bir deneyim sahibi olacağını garantilemez. İkinci kanalı tasarlarken, hedef kitleyi de içeriği de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Diğer bir deyişle ‘ikinci kanal’, ‘ikincil’ olarak algılanmak zorunda değildir.


Referans ve Kaynaklar:

Understanding WCAG 2.0: A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0

W3C’s Accessibility section

Universal Design for Web Applications by Wendy Chisholm & Matt May

WebAim.org

İçerik Stratejisi Temelleri

icerik stratejisi

İçerik Stratejisi; içeriğin planlanması, oluşturulması, sunumu ve yönetimi ile ilgilenmektedir. İçerik, yalnızca sayfadaki kelimelerden ibaret değildir, kullanılan tüm imajlar ve multimedya da içerik kapsamına girmektedir.

Kolay bulunabilir, iyi yapılandırılmış, faydalı ve kullanılabilir içerik, bir web sitesinin kullanıcı deneyimini geliştirme açısından hayati önem taşımaktadır.

Kapsamlı Strateji Oluşturma ve Yönetimi:

İçerik stratejisinin amacı; anlamlı, birbiriyle bağlantılı, merak uyandıran ve sürdürülebilir içerik üretmektir. Kristina Halverson, ‘Content Strategy for the Webadlı kitabında, içerik stratejinizi nasıl oluşturacağınızı ve içeriğinizle nasıl fayda sağlayabileceğinizi detaylarıyla ele almaktadır. Kitapta, belirleyecek olduğunuz stratejinin; var olan içerikleri tanımlamak ve yeni içerik üretmek, daha da önemlisi yeni içerikleri üretmek için elle tutulur nedenleri görmenizi sağlamak için size yardımcı olacağından söz edilmektedir.

Brain Traffic, içerik odaklı ve insan odaklı bileşenleri tanımlayabilmeniz için bilmeniz gereken İçerik Stratejisi Dörtlüsü‘nü oluşturmuştur. Başarılı bir strateji geliştirmek ve yönetmek için bir araya gelen bu bileşenleri sizler için aşağıdaki gibi düzenledik:

icerik odakli
 • Hedef ve ana fikri tanımlayın: Temel stratejinizi gerçekleştirebilmek için nasıl bir içeriğe ihtiyaç duyduğunuza odaklanır. Buna; özellikler, mesajlaşma yapısı, hedef kitle ve iletişim tonu da dahildir.
 • Görevleri ve iş akışını ana hatlarıyla belirleyin: İnsanların rolleri, görevleri ve içerik döngüsünde gerekli araçların kullanımı da dahil olmak üzere, günlük olarak içeriği sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönettikleriyle ilgilenmektedir.
insan odakli
 • Yapıyı oluşturun: İçeriğin nasıl önceliklendirileceği, planlanacağı ve ulaşılabileceği konularıyla ilgilenir. İçerikle mesajları eşleştirmek, içerikleri birbirine bağlamak, detaylı sayfa tabloları oluşturmak gibi konuları kapsayacak şekilde içeriğin kendisiyle ilgilenmektedir.
 • İlke ve standartları belirleyin: İçerik için uygulanan ilkeler, standartlar ve kılavuzların yanı sıra, bir organizasyonun içerik stratejisini nasıl geliştirip sürdürebileceği üzerine odaklanmaktadır.

İçerik Döngüsü:

Merak uyandıran ve sürdürülebilir içerik üretmek için içerik döngüsünü anlamanız ve takip etmeniz gerekir.

Erin Scime’a göre içerik döngüsünün 5 aşaması vardır:

analiz

Denetim ve Analiz:  İçerikle ilgili kişilerle görüşmeler, rekabetçi ve objektif analiz, içerik ortamının değerlendirilmesi (site, ortak içerik, kardeş ya da ana siteler)


strateji

Strateji: Konuyla ilgili bilirkişileri belirlemek, sınıflandırmak, içerik üretimi için yöntem ve iş akışı, kaynak planı, marka ve kimlik tanımı


plan

Plan: Kadro tavsiyeleri, içerik yönetimi sistem uyarlaması, metadata planı, iletişim planı, göç planı


yaratici

Yaratımİçerik yazma, üretim, yönetim modeli, arama motoru optimizasyonu, kalite güvencesi


surdurulebilir

Sürdürme: Periyodik denetleme planı, müşteri önerileri, başarı ölçümü için hedefler belirleme

Bu aşamalarla ilgili verilerin birçoğu; bilgi mimarisi, kullanıcı araştırması, proje yönetimi, web analitikleri gibi diğer alanlarla örtüşmektedir. Önemli olan; final ürünü oluşturmak için hangi veriye kimin katkıda bulunduğunu ve bu katkıların nasıl bir araya geldiğini ele almaktır. Çoklu bakış açıları ve veriler, içeriğinize değer katar.

Anlamlı İçerik Yaratmanın En İyi Yolları:

Anlamlı ve konunuzla bağlantılı içerik yaratma sürecinin en iyi yöntemlerini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kullanıcılarınızın düşünce yapısını ve herhangi bir konuya dair konuşma tarzını öğrenin. İçeriğiniz buna göre oluşturulup yapılandırılmalıdır. Bu size, arama motoru optimizasyonunda da (SEO: Arama Motoru Optimizasyonu) yardımcı olacaktır.
 • İnsanlarla anlayabilecekleri bir dilden konuşun. Düz yazım teknikleri, bu konuda size yardımcı olacaktır.
 • Faydalı olun. İçeriğiniz bir amaca yönelik olsun, gereksiz içerikten kaçının.
 • Güncel ve kalıcı olun. Yeni bilgiler geldiğinde içeriğinizi güncelleyin ya da arşivleyin.
 • Herkes için erişilebilir olun. Herkesin size ulaşabileceğinden ve verdiğiniz bilgiden faydalanabileceğinden emin olun.
 • Tutarlı olun. Hem dil hem de tasarımda belirli bir tarz kılavuzunu takip etmeniz, insanların sizi kolaylıkla anlamalarını sağlayacaktır.
 • Bulunabilir olun. İçeriğinizin, sistem içi navigasyonla ya da dışarıdan arama motoru vasıtasıyla bulunabilir olduğundan emin olun. 
 • Sitenin tüm gereksinimlerini belirleyin. İçeriğiniz; tasarım, genel yapı gibi unsurların işlemesini sağlamalıdır.

Referanslar:

The Discipline of Content Strategy  by Kristina Halverson

Content Strategy and UX: A Modern Love Story  by Kristina Halverson

Content Strategy for the Web by Kristina Halverson

Content Strategists: What Do They Do  by Dan Zambonini

Content Strategy: The Philosophy of Data by Rachel Lovinger

The Elements of Content Strategy (excerpt) by Erin Kissane

Görsel Tasarım Temelleri

gorsel tasarim

Görsel Tasarım; sitenin estetiğini ortaya çıkaran imajlar, renkler, fontlar ve diğer elementlerin stratejik bir şekilde uygulanma biçimiyle ilgilenmektedir.

İyi bir görsel tasarım, sitenin içeriği ve fonksiyonunu destekleyici nitelikte olmalı, kullanıcılar için markanın güven verici ve ilgi çekici olma özelliklerini öne çıkarmalıdır.

Görsel Tasarımın Temel Elementleri:

Görsel tasarım, aşağıdaki temel elementlerin birleşiminden oluşmaktadır:

cizgi

İki noktayı birleştirmek, grafik ve dokular oluşturmak ya da alanları bölmek için kullanılan; düz, uzun, geniş ya da belirli bir yönde kullanılan tüm çizgiler.


sekil

Tanımlı alanlar olan şekiller. Grafik Tasarımcılar bir alanı tanımlamak için farklı değer, renk ve dokularda çizgiler kullanırlar. Her obje şekillerden oluşmaktadır.


renk paleti

Parçaları birbirinden ayırmak, derinlik yaratmak ve öne çıkarmak ya da bilgiyi düzenlemek için kullanılan renk paletleri seçimleri ve kombinasyonları. Renk teorisi, kullanıcıların psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini denetlemektedir.


texture

Yüzeylerin nasıl hissettirdiği ya da algılandığıyla ilgilenen dokular. Bir elementin tekrarlanmasıyla dokular oluşur ve desenler şekillenir. Dokular, stratejik olarak dikkat çekmek ya da ilgiyi başka yöne çekmek için kullanılabilmektedir.


tipografi

Font seçimleri, boyutları, düzeni, rengi ve espaslarıyla ilgilenen tipografi.


form

Hacim ve kütleyi tanımlayan ve üç boyutlu objeleri ilgilendiren form. Form, iki ya da daha fazla şeklin birleşiminden oluşabileceği gibi farklı tonlar, dokular ve renklerle de geliştirilebilir.

Görsel Tasarım Yaratımındaki Prensipler:

Başarılı bir görsel tasarımda; aşağıda sıralanan prensipler, yukarıdaki elementlerle anlamlı ve etkin bir biçimde bir araya getirilmelidir.

Temel elementleri uygulamaya çalışırken, aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:

 • Sayfadaki tüm elementler, görsel ve kavramsal olarak bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Görsel tasarım; genel tasarımın donuk ya da sıkıcı olmaması için bütünlük ve çeşitlilik arasındaki dengeyi sağlayabilmelidir.
 • Görsel tasarımda Gestalt; kullanıcıların tüm tasarımı, bireysel elementleriyle algılamalarına yardımcı olmaktadır. Eğer tasarım elementleri doğru yerleştirilmişse, bir bütün olarak tasarım, Gestalt Teorisi ile uyumlu olacaktır.
 • Alex White’ın, The Elements of Graphic Design kitabında ‘bir şeyin içine yerleştirildiği alan’ olarak tanımlanan boşluk. Tasarımda boşlukların doğru kullanımı, kirliliği azaltarak okunabilirliği artırmakta ve/ya da illüzyon yaratabilmektedir. Beyaz boşluklar, tasarım stratejinizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Parçalar arasındaki önem farkını gösteren hiyerarşi. Tasarımcılar hiyerarşiyi genellikle farklı font boyutları, renkleri ve sayfadaki font yerleşimleriyle vurgulamaktadırlar. Genellikle en üstte duran parçalar, en önemli yerler olarak algılanmaktadır.
 • Denge, dağılımın eşit olduğu algısını yaratmaktadır. Denge, her zaman ortada bir simetri olması gerektiğini göstermez.
 • Kontrast ile belirli parçaların; boyut, renk, yön ve diğer özellikleriyle öne çıkmaları sağlanmaktadır.
 • Ölçek, farklı boyutların çeşitliliğini tanımlamaktadır; parçaların birbirleriyle olan ilişkilerini göstermek için önem derecesi ve derinlik unsurlarını ortaya çıkarır.
 • Hakimiyet, hangi elementlerin ana, hangilerinin ara elementler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çoğunlukla boyut, renk ve şekiller üzerindeki ölçek ve kontrast ayarları ile sağlanmaktadır.
 • Benzerlik, direk kopyalama yapmadan tasarım içerisinde sürekliliği sağlamaktır. Benzerlik prensibi ile bir arayüzde bulunan parçaların bütün halinde çalışması ve kullanıcıların, arayüzü daha hızlı öğrenmeleri sağlanmış olur.

Örneklerle Birlikte Tüm Unsurların Kullanımı:

Tasarım prensiplerini temel elementlerle bir arada kullanmak başlangıçta biraz karmaşık gelebilir ama bir sayfa ya da konsepti bir araya getirmeye başladığınızda kolay olduğunu göreceksiniz.

Aşağıdaki görselde, bazı prensiplerin uygulandığı bir ana sayfa örneğini görebilirsiniz:

gorsel tasarim
 • Logodaki ‘stop’ kelimesini öne çıkarmak için uygulanan renk kontrastı
 • Metin boyut ve boşluklarının yaratmış olduğu hiyerarşi
 • Öne çıkan görselin, alttaki küçük görseller üzerinde oluşturduğu hakimiyet
 • Sayfanın nefes alabilmesi için bölümler arasında ve metinler etrafında kullanılan beyaz boşluklar
 • Üzerindeki elementlerin öne çıkmasını sağlayan dokulu arka plan
 • Ölçeği gösteren harita
 • Bölümleri birbirinden ayıran çizgiler
 • Butonları yaratmak için kullanılan şekiller

Ek Bilgi:

Alex White’s The Elements of Graphic Design (2nd Edition)

Jim Krause’s Design Basics Index

Poppy Evans and Mark Thomas’ Exploring the Elements of Design

UX Design Defined

Elements and Principles of Visual Design

Visual Design and Usability Yellow Brick Road 

Jesse James Garrett’s The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition)

Etkileşim Tasarımı Temelleri

etkilesim tasarimi

Etkileşim Tasarımı; iyi hesaplanmış kullanıcı davranışlarıyla birlikte etkileşim yaratacak arayüzler yaratmak üzerine odaklanmaktadır.

Teknoloji ve kullanıcıların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde oldukları, etkileşim tasarımını temel konusudur. Bu anlayışla; kullanıcılarınızın sistemle nasıl etkileşime gireceğini öngörebilir, sorunları önceden çözebilir ve yeni yöntemler keşfedebilirsiniz.

Etkileşim Tasarımında En İyi Yöntemler:

İnteraktif elementlere sahip dijital bir sistem üretirken, aşağıdaki özellikleri ve soruları göz önünde bulundurmalısınız:

etkilesim tasarimi

ETKİLEŞİM TASARIMINDA ELE ALINACAK SORULAR

etkilesim

Kullanıcıların, arayüz ile nasıl etkileşime girdiklerini tanımlayın.

 • Kullanıcı arayüz ile doğrudan etkileşime girmek için mouse, parmak ya da kalemiyle ne yapabilir? Bu; butonlara basmak ya da arayüz içerisinde sürükleyip bırakmak gibi fonksiyonları da kapsamaktadır.
 • Kullanıcı ürünle etkileşime geçerken, ürünle doğrudan bağlantısı olmayan ne tür komutlar verebilir? Kullanıcının, içeriğin bir kısmını kopyalamak için Ctrl+C’ye basması, “dolaylı manipülasyon” için bir örnek teşkil etmektedir.

ipucu

Kullanıcıya, eyleme geçmeden önce ne yapması gerektiğine dair ipuçları verin.

 • Sistemin görünümü (renk, form, boyut gibi vb.), işlevine dair kullanıcıya nasıl ipucu verebilir? Bu, kullanıcının sistemin nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olur.
 • Kullanıcıya, eyleme geçmeden önce neler olabileceğini gösterecek bilgiyi nasıl sağlarsınız? Bu, ilerlemeye karar verdiğinde ne olacağını gösterebilecek isimlendirilmiş bir buton ya da ilerlemeden önce sunulabilecek son yönergeler olabilir.

error

Öngörülerde bulunarak hataların önüne geçin.

 • Hataların önüne geçebilecek kısıtlamalar var mı? Poka-Yoke (Hata Engelleme) Prensibi’ne göre bu kısıtlamalar; planladıkları eyleme geçmek için kullanıcıların davranışlarını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.
 • Hata mesajları, kullanıcıya sorunu çözmesi için yol gösteriyor mu ya da hatanın neden meydana geldiğini açıklıyor mu? Faydalı hata mesajları çözüm sunarak kullanıcıya yardımcı olur.

geri bildirim

Sistemin geri bildirim ve yanıt zamanlamasını göz önünde bulundurun.

 • Kullanıcı, bir eylem sonrası ne zaman geri bildirim alıyor? Kullanıcı, etkileşime geçerek bir eylemde bulunduğunda sistem, bu eylemi gördüğünü bildirmek ve kullanıcıya ne yaptığını haber vermek durumundadır.
 • Eylem ile sistem yanıtı arasında ne kadar zaman olmalıdır? Yanıt Verme (bekleme süresi) dört aşamada nitelendirilebilir: hemen (0.1 saniyeden kısa bir sürede), aksamalı (0.1-1 saniye arasında), kesintili (1-10 saniye arasında), ve işleyişi durduracak şekilde (10 saniyeden fazla sürede).

interaktif element

Her bir elementi stratejik olarak düşünün.

 • Arayüz elementleri, etkileşime geçmek için makul ölçülerde mi? Fitts Kanunu’na göre buton gibi elementler, kullanıcının tıklayabileceği büyüklükte olmalı. Bu, özellikle dokunmatik bileşenlere sahip mobil içeriklerde büyük önem taşır.
 • Menüler gibi interaktif elementleri yerleştirmek için kullanılan kenar ve köşeler stratejik olarak doğru kullanılıyor mu? Yine Fitts Kanunu’na göre kenarlar, menü ve butonlar için mouse ya da parmak kullanımında sınır niteliği taşımaktadır.
 • Standartları takip ediyor musunuz? Kullanıcılar, belirli arayüz elementlerinin nasıl çalıştığına dair bir öngörü ve alışkanlığa sahiptir. Eski yöntemlerin yerine yenileri gelmediği sürece, standartların dışına çıkmamalısınız.

Basitlestirme

Öğrenilebilirlik için basitleştirin.

 • Bilgi, aynı anda yedi (artı/eksi iki) parçaya ayrılabiliyor mu? George Miller; insanların unutmadan ya da hata yapmadan, kısa süreli hafızalarında yalnızca 5-9 şeyi akıllarında tutabildiklerini keşfetmiştir.
 • Kullanıcı tarafı mümkün olduğunca basit mi? Tesler’ın Koruma Kanunu’na göre karmaşa, mümkün olduğunca kullanıcı üzerinden alınıp, sistemi kurma aşamasında kullanılmalıdır. Tesler’a göre basitleştirme; fonksiyon yitirme noktasına gelmeden, belirli bir düzeye kadar yapılabilmektedir.
 • Bilindik formatlar kullanılıyor mu? Hick Kanunu’na göre karar verme süresi, kullanıcıların takip etmeye ve seçmeye alışkın olduğu formatlar ve seçmek zorunda oldukları opsiyon sayısına bağlı olarak değişim göstermektedir.

Referanslar:

Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (2nd Edition) by Dan Saffer

Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites by Peter Morville and Louis Rosenfeld

Complete Beginner’s Guide to Interaction Design 

Introducing Interaction Design