Proje Ekibinin Görev ve Sorumlulukları

ekip

Disiplinlerarası ve doğru yetenekteki insanların bir araya gelmesiyle oluşturulan bir ekip, herhangi bir projenin sorunsuz ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için hayati önem taşımaktadır. 

Ekip üyeleri çoklu görevler üstlenebilirler ya da belirli konulara odaklı çalışan alt ekipler oluşturulabilir. Kaynak paylaşımı; ekip üyelerinin uzmanlık seviyelerine, projenin kapsamına ve mevcut bütçeye göre değişim göstermektedir. 

Uzmanlık Alanları:

ERİŞİLEBİLİRLİK:

erisilebilirlik

Sorumluluklar: Ürün ve gereksinimlerin denetlenmesi, sorun yönetimi ve gerekli görüldüğü durumlarda ürünü iyileştirmek.


İŞ ANALİZİ:

is analizi

Sorumluluklar: İhtiyaç dökümantasyonunun geliştirilip sürdürülmesi; proje tayini, gereksinim dökümantasyonunun tamamlanması ve uygun şekilde arşivlenmesi.


DEĞİŞİM YÖNETİMİ:

degisim yonetimi

Sorumluluklar: İş yöntemleri, teknolojik işlev, ekip görev ve sorumlulukları ve organizasyon yapılarındaki değişimler ile, bu değişimlerin bütçe üzerindeki etkilerine odaklanmak.


İÇERİK STRATEJİSİ:

icerik stratejisi

Sorumluluklar: Düz yazım dili (açık ve sade) ve arama optimizasyonu tekniklerini kullanarak içerik yazmak, içerik stil kılavuzu oluşturmak, editoryal takvim planı ve ilgili kişilerin siteyi takip edebileceği, sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak.


KURUMSAL MİMARİ:

kurumsal mimari

Sorumluluklar: İşin misyonu ve bilgi teknolojisi kaynaklarının birbiriyle örtüştüğünden emin olmak, işin gereksinimlerini karşılayabilecek etkin, uyumlu ve güvenli bir ortamı destekleyen sistem mimarisini sağlamak.


BİLGİ MİMARİSİ:

bilgi mimarisi

Sorumluluklar: İçeriğe ait parçalar arası ilişkileri belirleyen ve bilgiyi bulmayı kolaylaştıran, etkili ve mantıklı organizasyon yapıları oluşturmaya odaklanmak. Navigasyon sistemi tasarımı, site haritasının üretimi, imaj/dosya muhafaza kuralları, genel düzenin belirlenmesi ve bilgi organizasyonu bakış açısıyla, wireframe (şema tasarımı) sürecini bilgilendirmek.


ETKİLEŞİM TASARIMI:

etkilesim tasarimi

Sorumluluklar: Kullanıcıların, sistemle etkileşime geçmelerine ve hedeflerini tamamlayabilmelerine yardımcı olabilecek yöntem ve fonksiyonlar tasarlayabilmek için, kullanıcı hedef ve davranışlarıyla ilgili bilgileri kullanmak. Bu anahtar etkileşimleri belirleyerek şema tasarımlarını (wireframing) ve prototiplendirmelerini yapmak.


PAZARLAMA:

pazarlama

Sorumluluklar: Hedef kitleyi ürüne çekmek için geliştirilen ‘inbound’ ve ‘outbound’ stratejiler üzerine odaklanmak.


METRİK ANALİZİ:

metrik analizi

Sorumluluklar: Ürün kullanım optimizasyonunu ve ürün performansını anlayabilmek için toplanan verilerin ölçümlenmesi, düzenlenmesi, analizi ve raporlanması.


PROJE YÖNETİMİ:

proje yonetimi

Sorumluluklar: Proje planı geliştirmek, proje kaynaklarını sağlamak ve kick-off toplantıları yönetmek, proje görevlerini denetlemek ve projenin durumunu raporlamak, ‘Alınan Dersler’ listesi yapmak ve ‘Alınan Dersler’ toplantılarını yönetmek.


KALİTE KONTROLÜ (QA: Quality Assurance):

kalite kontrol

Sorumluluklar: Kontrol planı geliştirip, bu plana uygunluğu denetleyip raporlamak; kalite kontrol metriklerini belirlemek, toplamak, takip etmek ve raporlamak; izlenecek yol, bilirkişi hakemliği gibi kalite kontrol aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için katılımcı olarak, diğerlerini yönlendirmek.


KONU UZMANLIĞI:

uzmanlik

Sorumluluklar: Belirli konularla ilgili uzmanlığını kullanarak içeriğe katkıda bulunmak ve nihai ürünün, gerçeğe dayalı bilgiyi sunuyor olmasını teyit etmek.


TEKNİK GELİŞME:

teknik gelisme

Sorumluluklar: CSS, JavaScript ya da sitenin diğer programlama dillerinin ve içerik yönetim sisteminin kurulumu ve bakımı; erişilebilir içerik ve özellik geliştirme konusunda vasıflı olmak.


KULLANICI ARAŞTIRMASI:

kullanici arastirmasi

Sorumluluklar: Kullanıcı ihtiyaç ve davranışlarını anlayabilmek için kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini uygulamak. Test, analiz, sonuçların raporlanması ve önerilerde bulunmak.


KULLANILABİLİRLİK TESTİ:

kullanilabilirlik testi

Sorumluluklar: Kullanıcının, bir ürün ya da sistemle etkileşime girerken yaşadığı kullanıcı deneyiminin kalitesini ölçümlemeye odaklanmak. Etkinliği, faydayı ve kullanıcının genel memnuniyetini geliştirmek için test ve analiz yapmak, sonuçları raporlayarak önerilerde bulunmak.


KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI:

arayuz tasarimi

Sorumluluklar: Tutarlı ve öngörülebilir arayüz tasarımları oluşturmaya odaklanmak. Wireframe, prototip ve navigasyonel elementlere katkıda bulunmak.


GÖRSEL TASARIM:

gorsel tasarim

Sorumluluklar: Kullanıcı arayüzünün estetiğinden ve tipografi,  imajlar ve renkler gibi arayüzle ilgili malzemelerin stratejik olarak yerleşiminden sorumludur.


Referanslar:

UIE’s Who is on the UX Team

Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences (Smashing Magazine Book Series) by Jesmond Allen and James Chudley

Yazar: irfan akmehmet

İrfan Akmehmet, SEO Projeleri için 200'den fazla şirket ile çalışmıştır. İrfan Akmehmet, SEO Projelerinin organik görünürlüğünü artırmak için Teknik SEO, UX, İçerik Pazarlama ve Kodlama stratejilerini kullanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir