İçerik Stratejisi Temelleri

icerik stratejisi

İçerik Stratejisi; içeriğin planlanması, oluşturulması, sunumu ve yönetimi ile ilgilenmektedir. İçerik, yalnızca sayfadaki kelimelerden ibaret değildir, kullanılan tüm imajlar ve multimedya da içerik kapsamına girmektedir.

Kolay bulunabilir, iyi yapılandırılmış, faydalı ve kullanılabilir içerik, bir web sitesinin kullanıcı deneyimini geliştirme açısından hayati önem taşımaktadır.

Kapsamlı Strateji Oluşturma ve Yönetimi:

İçerik stratejisinin amacı; anlamlı, birbiriyle bağlantılı, merak uyandıran ve sürdürülebilir içerik üretmektir. Kristina Halverson, ‘Content Strategy for the Webadlı kitabında, içerik stratejinizi nasıl oluşturacağınızı ve içeriğinizle nasıl fayda sağlayabileceğinizi detaylarıyla ele almaktadır. Kitapta, belirleyecek olduğunuz stratejinin; var olan içerikleri tanımlamak ve yeni içerik üretmek, daha da önemlisi yeni içerikleri üretmek için elle tutulur nedenleri görmenizi sağlamak için size yardımcı olacağından söz edilmektedir.

Brain Traffic, içerik odaklı ve insan odaklı bileşenleri tanımlayabilmeniz için bilmeniz gereken İçerik Stratejisi Dörtlüsü‘nü oluşturmuştur. Başarılı bir strateji geliştirmek ve yönetmek için bir araya gelen bu bileşenleri sizler için aşağıdaki gibi düzenledik:

icerik odakli
 • Hedef ve ana fikri tanımlayın: Temel stratejinizi gerçekleştirebilmek için nasıl bir içeriğe ihtiyaç duyduğunuza odaklanır. Buna; özellikler, mesajlaşma yapısı, hedef kitle ve iletişim tonu da dahildir.
 • Görevleri ve iş akışını ana hatlarıyla belirleyin: İnsanların rolleri, görevleri ve içerik döngüsünde gerekli araçların kullanımı da dahil olmak üzere, günlük olarak içeriği sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönettikleriyle ilgilenmektedir.
insan odakli
 • Yapıyı oluşturun: İçeriğin nasıl önceliklendirileceği, planlanacağı ve ulaşılabileceği konularıyla ilgilenir. İçerikle mesajları eşleştirmek, içerikleri birbirine bağlamak, detaylı sayfa tabloları oluşturmak gibi konuları kapsayacak şekilde içeriğin kendisiyle ilgilenmektedir.
 • İlke ve standartları belirleyin: İçerik için uygulanan ilkeler, standartlar ve kılavuzların yanı sıra, bir organizasyonun içerik stratejisini nasıl geliştirip sürdürebileceği üzerine odaklanmaktadır.

İçerik Döngüsü:

Merak uyandıran ve sürdürülebilir içerik üretmek için içerik döngüsünü anlamanız ve takip etmeniz gerekir.

Erin Scime’a göre içerik döngüsünün 5 aşaması vardır:

analiz

Denetim ve Analiz:  İçerikle ilgili kişilerle görüşmeler, rekabetçi ve objektif analiz, içerik ortamının değerlendirilmesi (site, ortak içerik, kardeş ya da ana siteler)


strateji

Strateji: Konuyla ilgili bilirkişileri belirlemek, sınıflandırmak, içerik üretimi için yöntem ve iş akışı, kaynak planı, marka ve kimlik tanımı


plan

Plan: Kadro tavsiyeleri, içerik yönetimi sistem uyarlaması, metadata planı, iletişim planı, göç planı


yaratici

Yaratımİçerik yazma, üretim, yönetim modeli, arama motoru optimizasyonu, kalite güvencesi


surdurulebilir

Sürdürme: Periyodik denetleme planı, müşteri önerileri, başarı ölçümü için hedefler belirleme

Bu aşamalarla ilgili verilerin birçoğu; bilgi mimarisi, kullanıcı araştırması, proje yönetimi, web analitikleri gibi diğer alanlarla örtüşmektedir. Önemli olan; final ürünü oluşturmak için hangi veriye kimin katkıda bulunduğunu ve bu katkıların nasıl bir araya geldiğini ele almaktır. Çoklu bakış açıları ve veriler, içeriğinize değer katar.

Anlamlı İçerik Yaratmanın En İyi Yolları:

Anlamlı ve konunuzla bağlantılı içerik yaratma sürecinin en iyi yöntemlerini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kullanıcılarınızın düşünce yapısını ve herhangi bir konuya dair konuşma tarzını öğrenin. İçeriğiniz buna göre oluşturulup yapılandırılmalıdır. Bu size, arama motoru optimizasyonunda da (SEO: Arama Motoru Optimizasyonu) yardımcı olacaktır.
 • İnsanlarla anlayabilecekleri bir dilden konuşun. Düz yazım teknikleri, bu konuda size yardımcı olacaktır.
 • Faydalı olun. İçeriğiniz bir amaca yönelik olsun, gereksiz içerikten kaçının.
 • Güncel ve kalıcı olun. Yeni bilgiler geldiğinde içeriğinizi güncelleyin ya da arşivleyin.
 • Herkes için erişilebilir olun. Herkesin size ulaşabileceğinden ve verdiğiniz bilgiden faydalanabileceğinden emin olun.
 • Tutarlı olun. Hem dil hem de tasarımda belirli bir tarz kılavuzunu takip etmeniz, insanların sizi kolaylıkla anlamalarını sağlayacaktır.
 • Bulunabilir olun. İçeriğinizin, sistem içi navigasyonla ya da dışarıdan arama motoru vasıtasıyla bulunabilir olduğundan emin olun. 
 • Sitenin tüm gereksinimlerini belirleyin. İçeriğiniz; tasarım, genel yapı gibi unsurların işlemesini sağlamalıdır.

Referanslar:

The Discipline of Content Strategy  by Kristina Halverson

Content Strategy and UX: A Modern Love Story  by Kristina Halverson

Content Strategy for the Web by Kristina Halverson

Content Strategists: What Do They Do  by Dan Zambonini

Content Strategy: The Philosophy of Data by Rachel Lovinger

The Elements of Content Strategy (excerpt) by Erin Kissane

Görsel Tasarım Temelleri

gorsel tasarim

Görsel Tasarım; sitenin estetiğini ortaya çıkaran imajlar, renkler, fontlar ve diğer elementlerin stratejik bir şekilde uygulanma biçimiyle ilgilenmektedir.

İyi bir görsel tasarım, sitenin içeriği ve fonksiyonunu destekleyici nitelikte olmalı, kullanıcılar için markanın güven verici ve ilgi çekici olma özelliklerini öne çıkarmalıdır.

Görsel Tasarımın Temel Elementleri:

Görsel tasarım, aşağıdaki temel elementlerin birleşiminden oluşmaktadır:

cizgi

İki noktayı birleştirmek, grafik ve dokular oluşturmak ya da alanları bölmek için kullanılan; düz, uzun, geniş ya da belirli bir yönde kullanılan tüm çizgiler.


sekil

Tanımlı alanlar olan şekiller. Grafik Tasarımcılar bir alanı tanımlamak için farklı değer, renk ve dokularda çizgiler kullanırlar. Her obje şekillerden oluşmaktadır.


renk paleti

Parçaları birbirinden ayırmak, derinlik yaratmak ve öne çıkarmak ya da bilgiyi düzenlemek için kullanılan renk paletleri seçimleri ve kombinasyonları. Renk teorisi, kullanıcıların psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini denetlemektedir.


texture

Yüzeylerin nasıl hissettirdiği ya da algılandığıyla ilgilenen dokular. Bir elementin tekrarlanmasıyla dokular oluşur ve desenler şekillenir. Dokular, stratejik olarak dikkat çekmek ya da ilgiyi başka yöne çekmek için kullanılabilmektedir.


tipografi

Font seçimleri, boyutları, düzeni, rengi ve espaslarıyla ilgilenen tipografi.


form

Hacim ve kütleyi tanımlayan ve üç boyutlu objeleri ilgilendiren form. Form, iki ya da daha fazla şeklin birleşiminden oluşabileceği gibi farklı tonlar, dokular ve renklerle de geliştirilebilir.

Görsel Tasarım Yaratımındaki Prensipler:

Başarılı bir görsel tasarımda; aşağıda sıralanan prensipler, yukarıdaki elementlerle anlamlı ve etkin bir biçimde bir araya getirilmelidir.

Temel elementleri uygulamaya çalışırken, aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:

 • Sayfadaki tüm elementler, görsel ve kavramsal olarak bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Görsel tasarım; genel tasarımın donuk ya da sıkıcı olmaması için bütünlük ve çeşitlilik arasındaki dengeyi sağlayabilmelidir.
 • Görsel tasarımda Gestalt; kullanıcıların tüm tasarımı, bireysel elementleriyle algılamalarına yardımcı olmaktadır. Eğer tasarım elementleri doğru yerleştirilmişse, bir bütün olarak tasarım, Gestalt Teorisi ile uyumlu olacaktır.
 • Alex White’ın, The Elements of Graphic Design kitabında ‘bir şeyin içine yerleştirildiği alan’ olarak tanımlanan boşluk. Tasarımda boşlukların doğru kullanımı, kirliliği azaltarak okunabilirliği artırmakta ve/ya da illüzyon yaratabilmektedir. Beyaz boşluklar, tasarım stratejinizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Parçalar arasındaki önem farkını gösteren hiyerarşi. Tasarımcılar hiyerarşiyi genellikle farklı font boyutları, renkleri ve sayfadaki font yerleşimleriyle vurgulamaktadırlar. Genellikle en üstte duran parçalar, en önemli yerler olarak algılanmaktadır.
 • Denge, dağılımın eşit olduğu algısını yaratmaktadır. Denge, her zaman ortada bir simetri olması gerektiğini göstermez.
 • Kontrast ile belirli parçaların; boyut, renk, yön ve diğer özellikleriyle öne çıkmaları sağlanmaktadır.
 • Ölçek, farklı boyutların çeşitliliğini tanımlamaktadır; parçaların birbirleriyle olan ilişkilerini göstermek için önem derecesi ve derinlik unsurlarını ortaya çıkarır.
 • Hakimiyet, hangi elementlerin ana, hangilerinin ara elementler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çoğunlukla boyut, renk ve şekiller üzerindeki ölçek ve kontrast ayarları ile sağlanmaktadır.
 • Benzerlik, direk kopyalama yapmadan tasarım içerisinde sürekliliği sağlamaktır. Benzerlik prensibi ile bir arayüzde bulunan parçaların bütün halinde çalışması ve kullanıcıların, arayüzü daha hızlı öğrenmeleri sağlanmış olur.

Örneklerle Birlikte Tüm Unsurların Kullanımı:

Tasarım prensiplerini temel elementlerle bir arada kullanmak başlangıçta biraz karmaşık gelebilir ama bir sayfa ya da konsepti bir araya getirmeye başladığınızda kolay olduğunu göreceksiniz.

Aşağıdaki görselde, bazı prensiplerin uygulandığı bir ana sayfa örneğini görebilirsiniz:

gorsel tasarim
 • Logodaki ‘stop’ kelimesini öne çıkarmak için uygulanan renk kontrastı
 • Metin boyut ve boşluklarının yaratmış olduğu hiyerarşi
 • Öne çıkan görselin, alttaki küçük görseller üzerinde oluşturduğu hakimiyet
 • Sayfanın nefes alabilmesi için bölümler arasında ve metinler etrafında kullanılan beyaz boşluklar
 • Üzerindeki elementlerin öne çıkmasını sağlayan dokulu arka plan
 • Ölçeği gösteren harita
 • Bölümleri birbirinden ayıran çizgiler
 • Butonları yaratmak için kullanılan şekiller

Ek Bilgi:

Alex White’s The Elements of Graphic Design (2nd Edition)

Jim Krause’s Design Basics Index

Poppy Evans and Mark Thomas’ Exploring the Elements of Design

UX Design Defined

Elements and Principles of Visual Design

Visual Design and Usability Yellow Brick Road 

Jesse James Garrett’s The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition)

Etkileşim Tasarımı Temelleri

etkilesim tasarimi

Etkileşim Tasarımı; iyi hesaplanmış kullanıcı davranışlarıyla birlikte etkileşim yaratacak arayüzler yaratmak üzerine odaklanmaktadır.

Teknoloji ve kullanıcıların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde oldukları, etkileşim tasarımını temel konusudur. Bu anlayışla; kullanıcılarınızın sistemle nasıl etkileşime gireceğini öngörebilir, sorunları önceden çözebilir ve yeni yöntemler keşfedebilirsiniz.

Etkileşim Tasarımında En İyi Yöntemler:

İnteraktif elementlere sahip dijital bir sistem üretirken, aşağıdaki özellikleri ve soruları göz önünde bulundurmalısınız:

etkilesim tasarimi

ETKİLEŞİM TASARIMINDA ELE ALINACAK SORULAR

etkilesim

Kullanıcıların, arayüz ile nasıl etkileşime girdiklerini tanımlayın.

 • Kullanıcı arayüz ile doğrudan etkileşime girmek için mouse, parmak ya da kalemiyle ne yapabilir? Bu; butonlara basmak ya da arayüz içerisinde sürükleyip bırakmak gibi fonksiyonları da kapsamaktadır.
 • Kullanıcı ürünle etkileşime geçerken, ürünle doğrudan bağlantısı olmayan ne tür komutlar verebilir? Kullanıcının, içeriğin bir kısmını kopyalamak için Ctrl+C’ye basması, “dolaylı manipülasyon” için bir örnek teşkil etmektedir.

ipucu

Kullanıcıya, eyleme geçmeden önce ne yapması gerektiğine dair ipuçları verin.

 • Sistemin görünümü (renk, form, boyut gibi vb.), işlevine dair kullanıcıya nasıl ipucu verebilir? Bu, kullanıcının sistemin nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olur.
 • Kullanıcıya, eyleme geçmeden önce neler olabileceğini gösterecek bilgiyi nasıl sağlarsınız? Bu, ilerlemeye karar verdiğinde ne olacağını gösterebilecek isimlendirilmiş bir buton ya da ilerlemeden önce sunulabilecek son yönergeler olabilir.

error

Öngörülerde bulunarak hataların önüne geçin.

 • Hataların önüne geçebilecek kısıtlamalar var mı? Poka-Yoke (Hata Engelleme) Prensibi’ne göre bu kısıtlamalar; planladıkları eyleme geçmek için kullanıcıların davranışlarını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.
 • Hata mesajları, kullanıcıya sorunu çözmesi için yol gösteriyor mu ya da hatanın neden meydana geldiğini açıklıyor mu? Faydalı hata mesajları çözüm sunarak kullanıcıya yardımcı olur.

geri bildirim

Sistemin geri bildirim ve yanıt zamanlamasını göz önünde bulundurun.

 • Kullanıcı, bir eylem sonrası ne zaman geri bildirim alıyor? Kullanıcı, etkileşime geçerek bir eylemde bulunduğunda sistem, bu eylemi gördüğünü bildirmek ve kullanıcıya ne yaptığını haber vermek durumundadır.
 • Eylem ile sistem yanıtı arasında ne kadar zaman olmalıdır? Yanıt Verme (bekleme süresi) dört aşamada nitelendirilebilir: hemen (0.1 saniyeden kısa bir sürede), aksamalı (0.1-1 saniye arasında), kesintili (1-10 saniye arasında), ve işleyişi durduracak şekilde (10 saniyeden fazla sürede).

interaktif element

Her bir elementi stratejik olarak düşünün.

 • Arayüz elementleri, etkileşime geçmek için makul ölçülerde mi? Fitts Kanunu’na göre buton gibi elementler, kullanıcının tıklayabileceği büyüklükte olmalı. Bu, özellikle dokunmatik bileşenlere sahip mobil içeriklerde büyük önem taşır.
 • Menüler gibi interaktif elementleri yerleştirmek için kullanılan kenar ve köşeler stratejik olarak doğru kullanılıyor mu? Yine Fitts Kanunu’na göre kenarlar, menü ve butonlar için mouse ya da parmak kullanımında sınır niteliği taşımaktadır.
 • Standartları takip ediyor musunuz? Kullanıcılar, belirli arayüz elementlerinin nasıl çalıştığına dair bir öngörü ve alışkanlığa sahiptir. Eski yöntemlerin yerine yenileri gelmediği sürece, standartların dışına çıkmamalısınız.

Basitlestirme

Öğrenilebilirlik için basitleştirin.

 • Bilgi, aynı anda yedi (artı/eksi iki) parçaya ayrılabiliyor mu? George Miller; insanların unutmadan ya da hata yapmadan, kısa süreli hafızalarında yalnızca 5-9 şeyi akıllarında tutabildiklerini keşfetmiştir.
 • Kullanıcı tarafı mümkün olduğunca basit mi? Tesler’ın Koruma Kanunu’na göre karmaşa, mümkün olduğunca kullanıcı üzerinden alınıp, sistemi kurma aşamasında kullanılmalıdır. Tesler’a göre basitleştirme; fonksiyon yitirme noktasına gelmeden, belirli bir düzeye kadar yapılabilmektedir.
 • Bilindik formatlar kullanılıyor mu? Hick Kanunu’na göre karar verme süresi, kullanıcıların takip etmeye ve seçmeye alışkın olduğu formatlar ve seçmek zorunda oldukları opsiyon sayısına bağlı olarak değişim göstermektedir.

Referanslar:

Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (2nd Edition) by Dan Saffer

Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites by Peter Morville and Louis Rosenfeld

Complete Beginner’s Guide to Interaction Design 

Introducing Interaction Design

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Temelleri

arayuz tasarimi

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı; kullanıcı aksiyonlarını öngörerek, arayüzün erişilebilir ve anlaşılabilir basitlikte öğelerden oluşmasına ve kullanıcı eylemlerini kolaylaştırmaya odaklanmaktadır. Kullanıcı Arayüzü (UI:User Interface); etkileşim tasarımı, görsel tasarım ve bilgi mimarisi konseptlerini bir araya getirmektedir.

Arayüz Elementlerinin Seçimi:

Kullanıcılar, belirli arayüz elementlerine aşinadır. Bu nedenle onlar için tasarladığınız arayüzde öngörülebilir ve tutarlı olmaya çalışmanız; görev tamamlama, etkin olma ve memnuniyet anlamında başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Arayüz elementleri aşağıdakileri kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • GİRİŞ KONTROLLERİ: Butonlar, yazı alanları, onay kutucukları, radyo butonları, açılır listeler, liste kutucukları, değişim butonları, tarih alanı
 • NAVİGASYONEL BİLEŞENLER: Sayfa işaret yolları, slider, arama alanı, sayfa numaralandırma, etiketleme ve ikonlar
 • BİLGİLENDİRİCİ BİLEŞENLER: Araçlar, ikonlar, ilerleme çubukları, bildiriler, mesaj kutuları, yardımcı pencereler
 • KONTEYNERLER: Akordeon

Bazen içeriği göstermek, birkaç elementin bir arada kullanımını gerektirmektedir. Böyle durumlarda bazı unsurlardan vazgeçmemiz gerekebilir. Size alan açarak fayda sağlayan bazı elementler, kullanıcı açısından zihinsel olarak biraz zorlayıcı olabilir. Örneğin bir açılır menü içerisinde neler olduğunu ya da kullandığınız elementin ne olduğunu tahmin etmesi gerekebilir.

Kullanıcı Arayüz Tasarımındaki En İyi Uygulamalar:

Her şey kullanıcılarınızı tanımakla başlar.

Onların amaçlarını, becerilerini, tercih ve eğilimlerini anlamanız gerekmektedir. Kullanıcılarınızı tanıdıktan sonra, arayüz tasarımında aşağıdakileri uyguladığınızdan emin olmalısınız:

arayuz

Arayüzü basit tutun. En iyi arayüzler kullanıcı için neredeyse görünmez gibidir. Kullanıcı, gereksiz elementlerden kaçınır, mesaj ve isimlendirme dili çok nettir.


tutarli arayuz

Temel arayüz elementlerini kullanın ve tutarlı olun. Arayüzünüzde temel elementleri kullanırsanız kullanıcılar kendilerini daha rahat hisseder ve amaçlarına daha hızlı ve kolay ulaşabilirler. Ayrıca sitenizin etkin olabilmesi için dil, genel site düzeni ve tasarımda belirli kalıplar kullanmanız da önemlidir. Kullanıcı, sitenizde herhangi bir şey yapmayı öğrendiğinde bu becerisini, sitenin diğer bölümleri için de kullanmaya başlayacaktır.


layout

Sitenizin düzeni bir amaca yönelik olsun. Sitenizde yer alan tüm unsurların birbirleriyle olan mekansal ilişkileri ve sayfanızın yapısı önemlidir. Elementlerin dikkatlice yerleşimi önemli bilgileri öne çıkarabilirken, taramayı ve okunabilirliği kolaylaştırabilir.


settings

Renk ve dokuları stratejik olarak kullanın. Renkler, ışık, kontrast ve doku ayarlarını, dikkatleri istediğiniz yere çekmek ya da istediğiniz yerden uzaklaştırmak için avantaj olarak kullanabilirsiniz.


typography

Hiyerarşi ve netlik yaratmak için tipografiyi kullanın. Yazı tiplerini dikkatli seçin. İyi düşünülmüş font tipleri, boyutları ve düzenlemeleri tarama ve okunabilirliği artıracaktır.


iletisim

Sistemin iyi iletişim kurduğundan emin olun. Kullanıcılarınızı yer, aksiyon, durum değişimi ve hatalar konusunda her zaman bilgilendirin. Gerektiğinde durum bildirmek için kullanacağınız çeşitli arayüz elementleri ile, kullanıcıların bir sonraki adımda hayal kırıklığı yaşamalarını engelleyecektir.


varsayim

Varsayımları düşünün. İnsanların sitenizi ziyaret etme amacını tahmin ederek, kullanıcı üzerindeki sorumlulukları azaltacak varsayımlar elde edebilirsiniz. Özellikle tasarımı şekillendirme aşamasında bu size, bazı alanların önceden seçilip doldurulabilmesi gibi önemli avantajlar sağlayacaktır.


Referanslar:

Jesse James Garrett’s The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition)

Peter Morville and Louis Rosenfeld’s Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites

10 Interface Design Fundamentals

Effective Visual Communication for Graphical User Interfaces

Using Light, Color, and Contrast Effectively in UI Design

Bilgi Mimarisi Temelleri

bilgi mimarisi

Bilgi Mimarisi (IA:Information Architecture); içeriğin organizasyonu, yapılandırılması, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde sınıflandırılması konuları ile ilgilenmektedir.

Amaç, kullanıcılara bilgiye ulaşıp görevlerini tamamlamaları için yardımcı olmaktır. Bunu yapabilmek için, daha büyük resmi görebilmek adına tüm parçaların bir araya geldiklerinde birbirleriyle olan uyumu ve sistem içerisindeki ilişkilerini anlamanız gerekmektedir.

İyi Düşünülmüş bir Bilgi Mimarisi Neden Önemlidir?

Peter Morville’e göre bilgi mimarisinin amacı; kullanıcıların yeri, buldukları, çevreleri ve beklentileri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmaktır. Bunun sonucunda bilgi mimarisi yöntemleriwireframe ve prototipleme süreçlerindeki rolüyle kullanıcı arayüz tasarımı, etkileşim tasarımı ve tanımladığı kelime seçimleriyle içerik stratejisi için de bilgi sağlamaktadır.

Bilmeniz Gerekenler:

Başarılı olmak için; bilginin yaratılması, depolanması, erişilebilirliği ve sunumu konularındaki endüstri standartları hakkında farklı anlayışlara sahip olmanız gerekmektedir.

Lou Rosenfeld ve Peter Morville’in; Information Architecture for the World Wide Web’  kitaplarında ele aldıkları bilgi mimarisinin temel elementleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

organizasyon semasi

ORGANİZASYON ŞEMASI ve YAPISI: Bilginin kategorize edilip yapılandırılması

sistem tanimlama

SİSTEMLERİN TANIMLANMASI: Bilginin sunumu

navigasyon

NAVİGASYON SİSTEMLERİ: Kullanıcıların bilgi tarama ve içinde gezinme şekli

arama

ARAMA SİSTEMLERİ: Kullanıcıların bilgiyi arama biçimi

Bu bilgi sistemlerini yaratabilmek için; kullanıcılar, kaynak ve içerik arasındaki doğal bağlantıyı anlamanız gerekmektedir.

Rosenfeld ve Morville bunu ‘bilgi ekolojisi’ olarak adlandırıp, venn şeması ile görselleştirmişlerdir:  

bilgi ekolojisi

Bilgi Mimarisi Yan Dalları:

Bilgi mimarisi karmaşık bir konu olduğundan, geniş bilgi sistemleri ile çalışmak bazen ağır bir iş olabilmektedir. Bunun için uzmanlar, kendi disiplinleri içerisinde özel bir alanda çalışmayı seçebilmektedir.

Bilgi mimarisinin yan dallarına; araştırma şemaları, metadata ve taksonomi gibi örnekler verilebilir.

Sorunlu Bilgi mimarinizmi var?

Nasıl düzeltilir

İlgili tüm sayfalara kolayca erişilebildiğinden emin olmak için web sitenizin gezinme ve bağlantı mimarisini kontrol edin .


Referanslar:

The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd Edition) by Jesse James Garrett

Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites by Peter Morville and Louis Rosenfeld

Information Architecture, Web Style Guide 3rd Edition

Information Architecture Concepts

Components Used in Information Architecture

Information Architecture 3.0

Understanding Information Architecture